Podporuj nás

Modlíme se, aby nám náš věrný Pán poslal "své anděly" - možná i tebe?

Svůj finanční příspěvek pošlete na účet 2301681750/2010.

Každý dar nám ve službě dětem, rodičům a sborům pomůže.
VELMI DĚKUJEME :)

Společně dokážeme více !