Objevujme Boží stvoření s dětmi do 3 let

Vývoj naších nejmenších je obrovský a je úžasné, když jim můžeme dát i v tomto věku to nejcennější: propojit jejich malý svět s Pánem Bohem.

Cíle:

 1. Vyvinout zdravé vědomí vlastní hodnoty. - Jen tak může dítě pochopit, jakou cenu má pro Boha.
 2. Vštípit pocit jistoty a bezpečí v rodině. - Sem patřím, tady se nemusím bát.
 3. Přivést svět dítěte do spojitosti s Bohem. - Bůh stvořil všechno kolem a vymyslel i mne - nejsem tady náhodou, ale protože mě chtěl!

MINIKLUB

Miniklub je program pro 1-3leté děti s doprovodem maminek nebo jiných členů rodiny.
Program slouží:

 • během bohoslužeb jako součást sborové práce s nejmenšími dětmi
 • může se konat i během týdne (např. jedno dopoledne) jako alternativa maminkovských skupinek, kam můžeme zvát i maminky z okolí, které běžně potkáváme na pískovištích či při nákupech. Možná právě takové setkání může být příležitostí dát jim poznat něco o Boží lásce k nám lidem.

Miniklub má mít svůj název (Mravenečci, Rybičky, Klubko...) a svoji klubovnu - hernu (např. ve sborové budově, nejlépe i s možností "tělocvičny" k vyventilování energie dětí). Na počátku fungování miniklubu stojí obvykle pár maminek, kterým leží tato služba na srdci a které se stanou vedoucími miniklubu. Jedna z nich popsala důvod pro založení klubu takto: "Spojují nás společné radosti a starosti. Potřebujeme poradit, povzbudit, svěřit se, být mezi lidmi, ve společenství, být na místě, kde naše dítě není překážkou, kde je vše zařízeno a podřízeno pro ně, kde se na něho těší."

Co je naším cílem?

 • Duchovní rozvoj dítěte: navodit přirozenou souvislost mezi všedním dnem dítěte a Bohem - Stvořitelem. Každé dítě zapojíme do skupiny a necháme je prožívat křesťanské společenství jako něco pozitivního a přitažlivého.
 • Tělesný a sociální rozvoj dítěte: vzájemné poznávání, objevování nových přátel, společný zpěv a vyrábění.

Každé dítě by mělo vědět: Bůh mě má rád a vidí mě! Všechno stvořil dokonale, všechno má svůj smysl a účel.

A co přináší miniklub maminkám?

 • Společenství s ostatními.
 • Získat určitý nadhled - na mateřské dovolené může trpět žena ztrátou sebevědomí a účast na miniklubech jí pomáhá se povznést (vidí, že ostatní maminky mají stejné starosti, mnohdy i větší, a objevuje, že její, původně tak obrovský problém, až takovým problémem není).
 • Objevit své vlastní, mnohdy skryté dovednosti a schopnosti (po zapojení maminky do programu se začnou přirozeně projevovat).
 • Naučit se určitému režimu v nové situaci a dokázat se tak lépe připravit na režim, až dítě začne chodit do školky apod.

Skladba programu v miniklubu

 1. Volné hraní, hry v kruhu, zpěv, ... dokud nejsme všichni
 2. Společné zpívání (10 - 15 minut)
 3. Krátká modlitba vedoucího
 4. Loutkové divadlo (5 - 10 minut)
 5. Praktická činnost (vyrábění...)
 6. Společná písnička
 7. Volné hraní (do skončení bohoslužeb si děti hrají s hračkami, zatímco maminky si povídají u kávy apod.)
 8. V případě, že se jedná o miniklub probíhající v týdnu, kdy máme více času a prostoru, je vhodné program doplnit cvičením, běháním a hrami na rozvoj motoriky a pohybu.

J. A. Komenský hovoří o vyučování batolat ve svém Informatoriu školy mateřské: 

"...v prvním i druhém roce pro útlost věku a nedospělost rozumu, vězícího ještě příliš hluboko, lze u dětí máloco dělati mimo to, co Bůh činí skrze přírodu a svou vnitřní milost..." 

Dvouleté dítě nedovede zpracovat to, co nezná z vlastní zkušenosti, a svět teprve poznává. Proto není vhodné do batolat "hustit" biblické příběhy.

Objevujme Boží stvoření

Materiál pro minikluby na dva roky

Oblíbená publikace je momentálně rozebraná.
Do konce října připravíme nové vydání :)

V jednotlivých lekcích najdete scénáře k loutkovému divadlu (pomocí scénky dětem předvádíme každodenní příběhy z dětského světa a v nich je nenásilně seznamujeme s Bohem) a námět na činnost, která má prohloubit a utvrdit probírané téma. Lekce jsou seřazeny do ročních období, ale lekce z ní mohou být vybírány podle situace a potřeby.


Hitparáda

Výběr písniček pro naše nejmenší z řady Ať jsi velký nebo malý
s dětským souborem Klauníci

Klikni na noty a pusť si ukázky písniček.

Potom označ písničku, která z těch třech se ti líbí nejvíc. Můžeš hrát i vícekrát :)

Vývoj naších nejmenších je obrovský a je úžasné, když jim můžeme dát i v tomto věku to nejcennější: propojit jejich malý svět s Pánem Bohem.

Evangelium dětem s radostí