Objevujme Boží stvoření s dětmi do 3 let

Vývoj naších nejmenších je obrovský a je úžasné, když jim můžeme dát i v tomto věku to nejcennější: propojit jejich malý svět s Pánem Bohem.

Cíle:

 1. Vyvinout zdravé vědomí vlastní hodnoty. - Jen tak může dítě pochopit, jakou cenu má pro Boha.
 2. Vštípit pocit jistoty a bezpečí v rodině. - Sem patřím, tady se nemusím bát.
 3. Přivést svět dítěte do spojitosti s Bohem. - Bůh stvořil všechno kolem a vymyslel i mne - nejsem tady náhodou, ale protože mě chtěl!

MINIKLUB

Miniklub je program pro 1-3leté děti s doprovodem maminek nebo jiných členů rodiny.
Program slouží:

 • během bohoslužeb jako součást sborové práce s nejmenšími dětmi
 • může se konat i během týdne (např. jedno dopoledne) jako alternativa maminkovských skupinek, kam můžeme zvát i maminky z okolí, které běžně potkáváme na pískovištích či při nákupech. Možná právě takové setkání může být příležitostí dát jim poznat něco o Boží lásce k nám lidem.

Miniklub má mít svůj název (Mravenečci, Rybičky, Klubko...) a svoji klubovnu - hernu (např. ve sborové budově, nejlépe i s možností "tělocvičny" k vyventilování energie dětí). Na počátku fungování miniklubu stojí obvykle pár maminek, kterým leží tato služba na srdci a které se stanou vedoucími miniklubu. Jedna z nich popsala důvod pro založení klubu takto: "Spojují nás společné radosti a starosti. Potřebujeme poradit, povzbudit, svěřit se, být mezi lidmi, ve společenství, být na místě, kde naše dítě není překážkou, kde je vše zařízeno a podřízeno pro ně, kde se na něho těší."

Co je cílem miniklubu?

 • Duchovní rozvoj dítěte: navodit přirozenou souvislost mezi všedním dnem dítěte a Bohem - Stvořitelem. Každé dítě zapojíme do skupiny a necháme je prožívat křesťanské společenství jako něco pozitivního a přitažlivého.
 • Tělesný a sociální rozvoj dítěte: vzájemné poznávání, objevování nových přátel, společný zpěv a vyrábění.

Každé dítě by mělo vědět: Bůh mě má rád a vidí mě! Všechno stvořil dokonale, všechno má svůj smysl a účel.

A co přináší miniklub maminkám?

 • Společenství s ostatními.
 • Získat určitý nadhled - na mateřské dovolené může trpět žena ztrátou sebevědomí a účast na miniklubech jí pomáhá se povznést (vidí, že ostatní maminky mají stejné starosti, mnohdy i větší, a objevuje, že její, původně tak obrovský problém, až takovým problémem není).
 • Objevit své vlastní, mnohdy skryté dovednosti a schopnosti (po zapojení maminky do programu se začnou přirozeně projevovat).
 • Naučit se určitému režimu v nové situaci a dokázat se tak lépe připravit na režim, až dítě začne chodit do školky apod.

Skladba programu v miniklubu

 1. Volné hraní, hry v kruhu, zpěv, ... dokud nejsme všichni
 2. Společné zpívání (10 - 15 minut)
 3. Krátká modlitba vedoucího
 4. Loutkové divadlo (5 - 10 minut)
 5. Praktická činnost (vyrábění...)
 6. Společná písnička
 7. Volné hraní (do skončení bohoslužeb si děti hrají s hračkami, zatímco maminky si povídají u kávy apod.)
 8. V případě, že se jedná o miniklub probíhající v týdnu, kdy máme více času a prostoru, je vhodné program doplnit cvičením, běháním a hrami na rozvoj motoriky a pohybu.

J. A. Komenský hovoří o vyučování batolat ve svém Informatoriu školy mateřské: 

"...v prvním i druhém roce pro útlost věku a nedospělost rozumu, vězícího ještě příliš hluboko, lze u dětí máloco dělati mimo to, co Bůh činí skrze přírodu a svou vnitřní milost..." 

Dvouleté dítě nedovede zpracovat to, co nezná z vlastní zkušenosti, a svět teprve poznává. Proto není vhodné do batolat "hustit" biblické příběhy.

Objevujme Boží stvoření

Materiál pro minikluby na dva roky

V jednotlivých lekcích najdete scénáře k loutkovému divadlu (pomocí scénky dětem předvádíme každodenní příběhy z dětského světa a v nich je nenásilně seznamujeme s Bohem) a námět na činnost, která má prohloubit a utvrdit probírané téma. Lekce jsou seřazeny do ročních období, ale lekce z ní mohou být vybírány podle situace a potřeby.

Celý materiál na dva roky najdete v našem e-shopu.

Dále doporučujeme

 • knihu "Každé dítě potřebuje slyšet evangelium - prakticky a názorně"
 • písničky Klauníků - řada "Ať jsi velký nebo malý"

Hitparáda

Výběr písniček pro naše nejmenší z řady Ať jsi velký nebo malý
s dětským souborem Klauníci

Klikni na noty a pusť si ukázky písniček.

Potom označ písničku, která z těch třech se ti líbí nejvíc. Můžeš hrát i vícekrát :)

Vývoj naších nejmenších je obrovský a je úžasné, když jim můžeme dát i v tomto věku to nejcennější: propojit jejich malý svět s Pánem Bohem.

Evangelium dětem s radostí