E-cards

Elektronické pohlednice s biblickým veršem.
Komu bys dnes mohl/a poslat povzbuzení?

Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se... (Hebr. 10,24)