Impulsy pro chvilky s Pánem

Biblický verš + aplikace do života

Bůh je s námi - 24/7

Den má 1 440 minut - připravili jsme pro vás materiály na malé ztišení na ca. 5 minut v rodinném kruhu. Určitě si ten čas najdete :)

Písnička "Čas je Boží dar"

Povzbuzení písničkou "Toho, kdo věří"

Další materiály z dílny Tim 2,2

Jak můžeme předat biblické slovo dětem?

Inspirace pro rodiče

1. Boží slovo dětem do 3 let

V tomto věku se děti učí především tím, co cítí a prožívají. Slova jsou zde druhořadá. Pro tuto věkovou skupinu je alfou a omegou propojit svět dětských zážitků s Bohem.


2. Boží slovo předškolákům (3-6 let)

Děti v tomto věku milují příběhy. Vůbec jim přitom nevadí, že je slyšely už mnohokrát - rády se znovu setkávají s tím, co je jim známé. Většinou velmi lpí na tom, aby vyprávění bylo přesně stejné, jako vždycky předtím...

Fakta nehrají žádnou velkou roli. Mnohem důležitější je, co zúčastněné osoby prožívaly, ochutnaly, ucítily atd., tedy smyslové vnímání.
Vyprávějme jim tedy biblické příběhy tímto způsobem a dejme v nich vyniknout Boží roli.

Důležité poselství pro předškoláky: 
Bůh tě má rád! Bůh tě vidí! Bůh tě slyší! Bůh je s tebou - vždycky a všude!

Velmi účinné je, když nějakou část příběhu zahrajeme, např. hledání ztracené ovečky, nebo k příběhu kreslíme obrázky.


3. Boží slovo dětem 6-9 let

V tomto věku si dítě začíná uvědomovat, že svět je přece jen trochu jiný, než jak jej dosud vnímalo. Proto se mu snaží přijít na kloub, zjistit, co je pravda a co pohádka. Dítě zjišťuje: Mikuláš je ve skutečnosti převlečený strýček, kouzelník jenom používá šikovné triky. A jak je to s Bohem?

Velmi často slyšíváme otázku: "A to se skutečně stalo? To je opravdová událost?"
Tady se ukazuje, jak je důležité, aby děti prožívaly víru prakticky ve svém každodenním životě.

Také v tomto věku děti ještě mají rády vyprávění, ale fakta a informace o pozadí získávají větší význam. Např.: Jak to tehdy v Izraeli vypadalo? Jaké tam měli domy? Jak žila tehdejší rodina?

Velmi atraktivní je obléci děti do kostýmů a nechat je příběh přehrát: Tatínek hraje Ježíše, maminka Petra, Honzík Jana... - tím se dětem přiblíží docela prakticky, jaký strach prožívali učedníci na loďce při bouři a větru a jakou moc měl Ježíš, který vítr jediným slovem utišil.

Obzvlášť vhodné jsou příběhy ze všedního života dětí, které nějakým způsobem ilustrují biblickou pravdu. 


4. Boží slovo dětem 9-11 let

Biblické příběhy jsou dětem, které s Biblí vyrostly, samozřejmě důvěrně známé. Není proto snadné podat jim je tak, aby byly stále ještě přitažlivé. Zde nám může pomoci vyprávět je z pozice nějaké jiné osoby, např. nějakého diváka z davu, Petrovy matky, dítěte apod. Zajímavé je také doplnit vyprávění informacemi o tehdejších místních zvyklostech, zeměpisných okolnostech (mapa) atd.

V tomto věku jsou děti přeborníky v učení nazpaměť a kromě toho rády soutěží. Proč tedy neuspořádat soutěž v učení biblických veršů, např. kdo dokáže naučit se tento měsíc Žalm 8 nazpaměť (včetně maminky a tatínka). Odměna: zmrzlina nebo rodinný výlet.


5. Naši náctiletí

Zde křesťanská výchova dětí vlastně pomalu končí - tuto zkušenost muselo bolestně prožít už mnoho rodičů. Co se v minulých letech promeškalo, dá se teď už stěží dohonit.

Naše dorůstající děti se začínají vůči rodičům osamostatňovat, což je docela přirozené a pro další vývoj zdravé. Hledají si svou vlastní cestu, své vlastní životní vzory a odpovědi na důležité otázky.

Spíš než od rodičů jsou ochotné přijímat podněty od jiných osob, např. od vedoucího sborové mládeže. 

Nestačí mít hlavu nacpanou znalostmi, ale také hovořit o obsahu a aplikovat jej do všedního života - život s Bohem "ochutnávat".

Další inspirace - článek k tématu:

Modlíme se  s dětmi