Co může církev udělat pro svoje děti

29.08.2023

Jak se mohou naše sbory stát místem, kde se naše děti cítí dobře a kde mohou být co nejúčinněji duchovně podporovány?

Děti a církev
Děti a církev

V Ježíšových dobách se kladl velký důraz na výchovu a vzdělávání dětí ve víře. Jestli Písmo neprostoupí srdce, duši a tělo dítěte, dělí nás od zániku společenství věřících pouze jediná generace.

Proto byli Židé tak hrdí na to, že vyučovali v Písmu své děti. V jednom ze starých pramenů se píše: "Svět je uchováván dechem školních dětí."

Ochutnejte, jak dobrý je Bůh!
Ochutnejte, jak dobrý je Bůh!

V jedné třídě vzal rabín sklenici medu a natřel jím školní tabuli. Med byl v židovském světě symbolem Boží milosti a velkomyslnosti. Byl tím nejlepším a nejsladším, co si tehdy člověk dokázal představit - nedostižnou lahůdkou.
Potom rabín dětem dovolil tabuli olízat se slovy: "Nikdy nezapomeňte, že Boží slova jsou jako med! Jsou tím nejcennějším a nejlahodnějším, co existuje. Něčím, čeho nikdy nebudete mít dost. Ochutnejte, jak dobrý je Bůh!"

Už šestiletým dětem se tedy Boží slovo předkládalo velmi názorně a ve spojení s tou nejpříjemnější, nejvzácnější a nejchutnější pochoutkou, jakou znaly. - Děláme to s Biblí také tak?

Vědomosti + aplikace do života
Vědomosti + aplikace do života

Ostatně každé desetileté dítě znalo v Ježíšových dobách tóru, pět knih Mojžíšových, zpaměti. Deseti- až čtrnáctiletí se pak učili nazpaměť zbývající knihy židovského Písma.

Kromě toho se vyučovalo umění židovského tázání a odpovídání. U nás se položí otázka "kolik je dvě plus dvě?" a dítě odpoví "čtyři". V židovské kultuře se vyučovalo interaktivně. Na otázku "kolik je dvě plus dvě?" odpovědělo židovské dítě např. "kolik je šestnáct děleno čtyřmi?" 
Židé učili své děti vědomosti zpracovávat a reagovat s použitím vlastního důvtipu.

Jak je to dnes u nás? Co můžeme udělat, aby naše děti byly co nejlépe připraveny na dospělost?
Jak jim můžeme předložit Boží Slovo co nejchutněji a nejpřitažlivěji, aby se jim stalo tou nejvzácnější a nejžádanější lahůdkou na světě?

Několik praktických tipů

  • Sbor má pro každou věkovou skupinu adekvátní program a systematické pracovní pomůcky pro různé věkové skupiny.
  • Tým služebníků má zodpovědného vedoucího, který svůj tým a celou práci s dětmi dobře vede.
  • Každý, kdo chce sloužit dětem, musí k tomu mít duchovní předpoklad, obdarování i základní vědomosti (nestačí, že ve sboru vyrostl).
  • Pro program dětí naplánujeme dost času - minimálně hodinu, což předpoklad pro efektivní výuku všemi smysly.
  • Do sborového života zařadíme několikrát do roka společné akce i s dětmi, např. bohoslužbu pro celou rodinu)
  • a navíc impulsy pro křesťanskou výchovu v rodině: biblické základy, literaturu, přednášky...

Co dnes do naše dětí zasejeme, to zítra sklidíme!

Doporučená stránka k tématu: Slovíčko pro děti v rámci bohoslužby


Jsme tu pro vás :)

Hoříme pro to, aby děti mohly víru a biblické poselství prožívat s radostí i s aplikací do osobního života. Máme jenom jednu Bibli, ale každá věková skupina potřebuje jiný kabát, aby tomu rozuměla.
A je to na nás, našim dětem Boží Slovo "přeložit" a najít pro různé věkové kategorie tu správnou formu.

V nabídce Tim 2,2 najdete

  • praktické impulsy, nápady a základní i odborné informace pro službu dětem.
  • systematické pracovní pomůcky pro různé věkové skupiny na celkem 13 let, plus různé doplňující materiály - aby děti dostaly hravou formou dobrý biblický základ s aplikací do života...
  • impulsy i materiály pro křesťanský život s dětmi v rodinách.