Boží povolání do služby dětem

06.09.2023

Katce je právě šestnáct, když jí vedoucí práce s dětmi položí otázku, zda by se nechtěla zapojit do služby dětem. 
"Já a sloužit dětem? To si vůbec neumím představit," proběhne Katce hlavou. "Vždyť to není ani tak dávno, co jsem tam sama ještě sedávala mezi dětmi..."

A dřív, než se stačí rozhlédnout, patří najednou mezi vedoucí. Ti se scházejí pravidelně k plánování a přípravám, takže jednoho dne je na řadě s programem také Katka. Od malička přece mohla sledovat, jak taková hodina vypadá. Nemělo by to tedy být pro ni žádný problém, nebo snad ano?

Ve své první hodině má Katka dětem vyprávět ilustrační příběh. Když stojí před nimi, má najednou kolena jako z rosolu.
Doma si příběh sice mnohokrát přečetla, ale přesto se neodváží papír odložit, a tak to raději celé přečte z listu. "Co kdybych nevěděla, jak dál," říká si.
Samým rozrušením zapomene, že měla k příběhu ukázat nějaké obrázky.
A děti? Ty skoro vůbec neposlouchají...
Katka se cítí hrozně a má sto chutí všechno vzdát. Není divu, že?! 

Příklad z Bible - první kroky do služby

Matouš 4,18-20

Zkus si to představit. Petr i jeho bratr jsou docela obyčejní rybáři. Den co den dělají svou práci, každý den stejnou, nic jiného neumějí. Tehdy bylo naprosto neobvyklé, aby si rabín vybíral své žáky mezi lidmi jako oni.
A tu přichází Ježíš a řekne jim: "Pojď za mnou!"

Co se v nich asi odehrávalo? Nejspíš si pomysleli něco jako: Na tohle já nejsem. Proč si vybral Ježíš zrovna mě? Co si řeknou lidi, když teď odejdu za Ježíšem?

Znáš takové myšlenky? Slyšíš také Ježíšovu výzvu "pojď za mnou"?
Ježíš neříká na prvním místě "jdi a věnuj se dětem ve vašem sboru." Ne, Ježíš říká: "Pojď za mnou!"
A jak zní tvoje odpověď? Jsi ochotný/á Ježíše následovat? Být jeho žákem? Dát mu ve svém životě první místo?

Kdyby byl Petr tehdy nevykročil za Ježíšem, nikdy by se byl nestal apoštolem.
Ježíš neříká: "Petře, ty jsi skvělý a nadaný chlapík, rozený misionář. Pojď, ukaž, co v tobě je."
Ne, Ježíš říká: "Učiním z vás rybáře lidí." - To znamená ujít ještě pořádný kus cesty. Petr se musí ještě mnoho věcí naučit...
Jaký by mohl být tvůj další krok v učení?

Jak být dobrým služebníkem

Představ si, že se někdo cítí být povolán k tomu, aby se stal dětským lékařem. Jde tedy do nemocnice, oblékne si bílý plášť, a protože sám byl jako dítě párkrát nemocný, pustí se rovnou do ošetřování dětských pacientů. - Svěřil bys své dítě do rukou takového "lékaře"?

Bůh nám lidem dal rozum, který máme používat. Dává nám dnes také spoustu možností, jak se na službu dětem připravit, a pomůcek, které nám práci velmi usnadní. Proč těchto Božích darů nevyužít? 

Máš předpoklady být dobrým služebníkem, jestliže

  • Ježíš tě do služby povolal,
  • jsi ochotný/á se nechat používat od Pána,
  • jsi ochotný/á se učit.
  • A navíc je dobré, když jsi členem nějakého sboru, který tě tou službou pověřil a také se za tebe modlí.

Když Ježíš povolal Petra, měl s ním nějaký záměr: "Na té skále zbuduji svou církev" (Mt 16,18).
To je konečně i cílem naší práce s dětmi. Ježíš chce naším prostřednictvím budovat sbor, církev. Dnešní děti jsou zítřejší dospělí. Jednou převezmou odpovědnost za sbor i společnost.
Jak obrovskou příležitost tady máme vybavit je pro budoucnost cennými hodnotami a postavit je na pevné základy!

Je krásné sloužit dětem! - Vnímáš k tomu Boží povolání?
Pak Ježíš chce i tebe používat k tomu, aby děti mohly slyšet evangelium!

A jak to dopadlo s Katkou?

I Katka slyšela Ježíšovo volání:

"Pojď za mnou! A když to uděláš, já z tebe udělám svoji služebnici..."

Sice si to vůbec neuměla představit - přes to věděla, že chce důvěřovat Pánu.

A ON dodržel slovo. Katka absolvovala různé semináře a kurzy pro službu dětem, objevila obdarování pro tuto službu a měla z toho velkou radost. Asi o deset let později byla misionářkou pro děti a vedla zajímavé programy pro stovky dětí. Navíc školila další pracovníky a začala pro ně vydávat pracovní pomůcky. O dalších deset let později vedla organizaci pro práci s dětmi, která slouží mnoha služebníkům a rodičům.

A Katka věděla: To udělal ON, náš věrný Bůh!

Manuela Jungová
Manuela Jungová


Příběh Katky je z velké částí mým příběhem - nebo Boží příběh se mnou. Cesta s Bohem je zajímavá - hlavně v tom, co Bůh všechno dokáže, i přes naše nedostatky. 
Zkus to s ním taky! :)

Tvoje Manuela

Bůh je dobrý! I tebe může používat pro svou slávu! 

Těším se na Tvůj příběh s Bohem, Tvoje otázky, ...

SPOLEČNĚ DOKÁŽEME VÍCE !