Biblická lekce pro děti - jak na to?

25.05.2023

Jak můžeme z biblického textu udělat napínavé vyprávění pro děti?
A navíc do toho zabudovat biblickou výuku s aplikaci do života?
Jde to! S radostí :)

Biblická lekce by měla obsahovat ...

 • zajímavý děj (= biblický příběh)
 • hlavní myšlenku (= biblická pravda, doktrína)
 • aplikaci (= co to znamená pro mne)

1. Zajímavý děj - skladba biblického příběhu 

Květinky na obrázku mají znázornit, jak hezký a napínavý může příběh být - člověk z toho má přímo požitek! :)

Jednotlivé kroky:

 • Úvod:
  Úvod do příběhu by mělo být krátké a převést pozornost na příběh. Tento moment je velmi důležitý, vždyť má probudit zájem dětí. Připravíme si i přechodní větu, která spojuje uvedení se sledem událostí.
  Příklad: Umíš si představit, jaké to je nic nevidět? V Bibli čteme o člověku, který nevěděl, jak krásné jsou barvy, nikdy neviděl květinu ani nic jiného, protože byl slepý.
 • Sled událostí:
  Rozdělíme si biblický text na obrazy a zapíšeme jednotlivé události. V materiálu Objevujme Bibli jsme obrazy pro vás už připravili.
 • Vrchol:
  Důležité je najít vrcholný moment příběhu - událost, k níž všechno směřuje. Zpočátku jsou všichni zvědavi, co bude dál. Napětí roste, situace se vyhrocuje.
 • Závěr:
  Po vrcholu bychom měli rychle přejít k závěru - všichni si vydechli, děti už nemají žádnou velkou motivaci poslouchat dál. Závěrečnou větu si zapíšeme doslovně, má celý příběh vhodně uzavřít. Rozhodně se vyvarujme toho, abychom k naší "story" přivěšovali "pobožný ocas". Všechno podstatné, co jsme chtěli naučit, mělo být řečeno už předtím!

2. Hlavní myšlenka plus aplikace

Hlavní myšlenka je jednoduchá, snadno zapamatovatelná věta, která vyjadřuje nějakou základní biblickou pravdu (doktrínu) o Bohu (např. některou jeho vlastnost), Ježíši Kristu, člověku, Duchu svatém, hříchu, Božím království, ...

Tuto obecnou pravdu je však nutno aplikovat konkrétně do osobního života, aby nešla dětem jen přes hlavy. Co to znamená pro mě? Má to nějaký praktický důsledek pro můj život, pro moji situaci? 
Tak pro každou obecnou pravdu musíme najít nějakou konkrétní aplikaci. A protože se týká každého osobně, měli bychom ji také osobně formulovat (ty, tebe,...).

Několik příkladů - hl. myšlenka plus aplikace 

 • Bůh je stvořitel všech věcí ... a vymyslel i tebe.
 • Bůh miluje člověka ... děkuj mu, že má rád i tebe.
 • Bůh nenávidí hřích ale miluje hříšníky, ... přijmi i ty dar jeho odpuštění.
 • Člověk je od přirozenosti hříšný, ... ale když o to Ježíše poprosíš, může tě změnit. 
 • Odplata za hřích je smrt, ... ale Ježíš ti může dát věčný život.
 • Ježíš zaplatil za hříchy všech lidí, ... zaplatil i za tebe.

Má-li být naše zvěstování biblické, nemůžeme si ovšem ke svému příběhu vymyslet jakoukoliv hlavní myšlenku a aplikaci, nýbrž musíme se dopracovat k jádru, hlavní výpovědi našeho biblického textu.

V materiálu Objevujme Bibli jsme tu práci udělali za vás :)

3. Nyní máme vypracované všechny tři složky naší biblické lekce, už zbývá jenom je spojit dohromady!

Hlavní myšlenku a aplikaci zabudujeme do příběhu jako červenou nit. 

Chceme dětem dát víc než příběh. Hlavní myšlenku uvedeme během děje alespoň pětkrát a aplikaci jednou až dvakrát. Místa, kam je zařadíme, si poznačíme na okraji ke sledu událostí. 

Příklad (výtah z knihy Každé dítě potřebuje slyšet evangelium): 

Evangelium dětem s radostí

Autor: Manuela Jungová