Inspirace pro vedoucí pracovníky

Jak být dobrým vedoucím? Jak podporovat osobní růst lidí? 
Jak můžeme se jako církev prezentovat na venek (moderní web, Facebook a spol.)?

PŘIPRAVUJEME