S P O L E Č N Ě   D O K Á Ž E M E   V Í C E

Co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky,
svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. (2. Tim 2,2)

Jak můžeme s dětmi

znovu navázat vztahy

a ve sborech
dětskou službu restartovat?

Pracovní pomůcky a inspirace pro službu dětem:

Právě pro vás připravujeme:

AKADEMIE - Evangelium dětem s radostí

Bohatá nabídka online kurzů pro pracovníky s dětmi i rodiče

Naším posláním je přispívat k tomu, aby každé dítě ČR mohlo slyšet evangelium názornou, srozumitelnou a atraktivní formou.

Financováni jsme převážně z darů našich přátel.

Evangelium dětem s radostí