Interaktivní kvízy

Inspirace pro učitele i rodiče

Kdo se přestane zlepšovat, přestal být dobrý.
(Philip Rosenthal, podnikatel)

„Jak zvládám službu dětem ve sboru?“

Otázka 1 z 6:

1. V mé skupině předškolních dětí jsou některé děti velmi hravé a nejsou schopny poslouchat a spolupracovat na programu. Jak mám správně reagovat?

a) Soustředím se na to, aby byly v programu hlavně hry a zábava.
b) Vytvořím přísnější kázeňská pravidla.
c) Biblické poselství i celý program uzpůsobím potřebám předškolních dětí.

 
Zde napiš svoji zprávu: