Korespondenční kurzy pro křesťanskou výchovu


Korespon. kurzy

„Vitamíny“ pro učitele a rodiče


KK „Kojenci a batolata“ – pro mladé maminky a tatínky

lekce 1: Úvod – povzbuzení
lekce 2: Kojenci – děti do 1 roku
lekce 3: Batolata – děti 1–3 roky
lekce 4: Práce s dětmi do 3 let

Materiál k první lekci:

Lekce 1 (pdf) - Úkoly ve Wordu - Dárek (pdf)

Přihlašuji se do kurzu „Kojenci a batolata“
(s přihláškou pošli i svoje úkoly k první lekci)

Chat s dalšími účastníky kurzu

KK „Dětská víra“ – pro rodiče i učitele

lekce 1: Věřit jako děti
lekce 2: Víra křesťanů – co to je
lekce 3: Zkušenosti z časného dětství a víra (1)
lekce 4: Zkušenosti z časného dětství a víra (2)
lekce 5: Jak vypadá „dětská víra“
lekce 6: Děti a obrácení
lekce 7: Čtyři nezbytné postoje pro efektivní křesťanskou výchovu

Materiál k první lekci:

Lekce 1 (pdf) - Úkoly ve Wordu

Přihlašuji se do kurzu „Dětská víra“
(s přihláškou pošli i svoje úkoly k první lekci)

Chat s dalšími účastníky kurzu

KK „Křesťanská výchova v rodině“ – pro rodiče

lekce 1: Co to znamená, být křesťanskou rodinou
lekce 2: Role rodičů v křesťanské výchově
lekce 3: Co potřebuje moje dítě pro růst ve víře
lekce 4: Naše rodina – „Boží ZOO“
lekce 5: Naše rodina a okolí

Materiál k první lekci:

Lekce 1 (pdf) - Úkoly ve Wordu

Přihlašuji se do kurzu „Křesťanská výchova“
(s přihláškou pošli i svoje úkoly k první lekci)

Chat s dalšími účastníky kurzu

KK „Jak být dobrým dětským služebníkem“ - pro učitele

lekce 1: Zvládnu být dobrým učitelem? Mám na to předpoklady?
lekce 2: Co dětem předat? Jaký je hlavní cíl služby?
lekce 3: Kázeň v hodině - je možná?
lekce 4: Jaké jsou 3 - 6leté děti?
lekce 5: Jaké jsou 7 - 11leté děti?
lekce 6: Jak předškolákům / školákům předat biblické poselství? (můžeš si vybrat)
lekce 7 (nepovinná): rozhovor či konzultace přes Skype s lektorkou kurzu (praktické podněty, shrnutí)

Materiál k první lekci:

Lekce 1 (pdf) - Úkoly ve Wordu

Přihlašuji se do kurzu „Dobrý služebník“
(s přihláškou pošli i svoje úkoly k první lekci)

Chat s dalšími účastníky kurzu

 
Zde napiš svoji zprávu: