dary


Můžeš se připojit

Hope4kids 2020 - Evangelium všem dětem


tym_manuela.gif

Když jsem před dvaceti lety zaslechla Boží povolání do služby ke spolupráci na tom, aby každé dítě v ČR mohlo slyšet evangelium, připadal mi ten úkol jako obrovská nepřekonatelná hora. Copak tady můžu sama něco pořídit? Připadala jsem si jako mravenec proti mamutovi. 
Bůh mi tehdy však objasnil, že mě chce použít v první řadě jako multiplikátorku - že mám tedy v práci s dětmi především pomáhat jiným a sloužit tak jejich prostřednictvím.

V dalších letech mě Bůh použil k tomu, že
- několik tisíc pracovníků v církvích dostalo základy a impulsy pro svou službu dětem;
- vznikla, kromě jiného, řada systematických materiálů pro práci s dětmi od 1 do 14 let, která slouží už řadu let na mnoha místech ČR v nejrůznějších denominacích;
- více než stovka nových písní přináší biblické poselství v mnoha rodinách a společenstvích dětem i dospělým, kteří je rádi poslouchají i zpívají;
- knížky a drobné dárky s křesťanským obsahem přinášejí cenné impulsy do všedního dne dětí i rodin;
- mnoho rodičů našlo povzbuzení pro svůj důležitý úkol v křesťanské výchově dětí;
- už od r. 2002 je na internetu křesťanská stránka s biblickým poselstvím pro děti.

Jsem velmi vděčná za to, že jsem mohla tak přispět k tomu, zpřístupnit biblickou zvěst mnoha tisícům dětí v ČR - i bez toho, že bych je někdy osobně potkala. Je to pro mě obrovský zázrak a Boží milost!

Mezitím už vyrostla nová generace dětí, a s ní přišly i nové výzvy. Boží poselství zůstalo stejné, ale jeho podání musíme přizpůsobovat novým okolnostem. Na tom v Tim-dva-dva stále pracujeme...
Modlím se, abychom společně mohli i nadále být účinným nástrojem v Boží ruce - pro generaci 2020. :-)

Manuela Jungová, předsedkyně o.s.

 
Zde napiš svoji zprávu: