Kids4Africa


Kids4Africa

Nápady využití projektu Kids4Africa

pro besídky a dorosty ve sborech...

Popis projektu Kids4Afrika najdete zde


Cíle projektu
- Vzbudit v dětech zájem o okolní svět a misii.
- Povzbudit děti k praktické službě dáváním.
- Pozitivní využití času na internetu, zacílením na prospěšný a interaktivně zpracovaný projekt.
- Předat dětem nové, vzdělávající informace.Projekt Kids4Africa

Co obsahuje projekt Kids4Africa?
- Způsob, jak se mohou děti svými finančními dary podílet na zakoupení snídaně pro chudé děti v Zimbabwe (např. desátkem ze svého kapesného).
- Skutečné příběhy dětí ze života v Zimbabwe i s fotkami.
- Informace o zemi, zvycích, škole, sociální situaci.
- Děti se mají možnost zapojit svými diskusními příspěvky.
- Předloha na vyrobení kasičky na střádání peněz.
- Pexeso z fotek ze Zimbabwe.
- Zábavné kvízy o získaných poznatcích.
- Hry a ruční činnosti, které jsou spojeny s životem v Zimbabwe.

Jak prakticky využít pro děti ve sboru projekt Kids4Africa
- Můžeme uspořádat jednorázový motivační program pro děti k zapojení do sbírky a projektu (návrh na program viz níže).
- Můžeme sbírat finanční dary od dětí do společné kasičky a pomocí doplňování obrázku sledovat, na kolik snídaní jsme už našetřili (vizuální pomůcky ke stažení).
- Můžeme děti průběžně motivovat zábavnými kvízy z webu, které se týkají Zimbabwe a života dětí v této zemi.
- Po závěrečném shromáždění peněz od dětí můžeme spolu s dětmi uspořádat ve sboru slavnost pro dospělé, kde samy děti představí život v Zimbabwe, příběhy dětí, fotky, včetně ochutnávky kukuřičné kaše…
- Ke konci projektu můžeme uspořádat setkání s dětmi, kde se budeme společně modlit za děti v Zimbabwe i za požehnané využití námi zasílaného finančního daru. Na závěr (či úvod) setkání si můžeme společně dát „zimbabwskou snídani“ – tj. kukuřičnou kaši.
- Průběžně můžeme (např. v dětském klubu) společně sledovat na web4kids nové příběhy ze Zimbabwe, diskutovat o nich, hrát hry či využít náměty na činnosti.

Soubory ke stažení
Námět na úvodní motivační program pro děti (pdf)
- Prezentace k progamu (pps)
- Předloha na kasičku (pdf)
- Obrázky (pdf)

 
Zde napiš svoji zprávu: